P r o v o z o v n a : Emil Sakař, Teplická 44, 419 01 Duchcov

Emil Sakař - Elektro MN a NN

Emil Sakař - Elektro MN a NN

V oboru elektro provádíme drobné opravy rozvodů elektroinstalací, přípojky NN k objektům, rekonstrukce stávajících objektů i montáže do nových staveb dle projektových dokumentací, opravy a rekonstrukce rozvodů zvonků a domácích telefonů v domech hromadné výstavby.